Om dit verzoek te kunnen indienen moet er wel een reden zijn, zoals het niet zelf kunnen bijhouden van de eigen administratie als gevolg van een beperking of geen overzicht hebben op de eigen uitgaven waardoor het ontstaan van schulden mogelijk wordt.

Ook kan verkwisting of het hebben van (problematische) schulden een reden zijn. Iedere situatie is weer anders en elke situatie vraagt dan ook om maatwerk. Een dergelijk verzoek moet samen met de onderbouwing en de nodige handtekeningen naar de kantonrechter worden gestuurd en de kantonrechter zal dan beoordelen of er een noodzaak is en zo ja een bewind instellen.

zorgen hulp rust