• zorgen hulp rust
  • zorgen hulp rust
  • zorgen hulp rust

zorgen

Steeds meer mensen vinden het lastig om hun administratie op orde te houden. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Denk daarbij aan het ontstaan van schulden, brieven van deurwaarders, incassoprocedures, rechtszaken, etc. Mensen ervaren hierdoor veel zorgen en vanuit deze stressvolle situatie laten ze de post vaak ongeopend en nemen ze de verkeerde beslissingen.

hulp

Daarom bestaat er in Nederland Beschermingsbewind. Dit betekent dat mensen een door de kantonrechter benoemde bewindvoerder kunnen krijgen. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter. Dit verzoek kan worden ingediend door de persoon zelf, de directe familie, een zorginstelling of de burgemeester van de gemeente.

>> lees meer

rust

De Bewindvoerder neemt dan de gehele financiële administratie over en regelt dan alle financiële zaken. Denk aan het betalen van de vaste woonlasten, het zorgen dat er wekelijks geld is voor de boodschappen, de verzekeringen worden betaald. Als er mogelijkheden zijn, kan er ook weer gespaard worden of als er schulden zijn kan begonnen worden met het aflossen van schulden.