Kosten bewindvoering

De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en gepubliceerd in de Staatscourant.
 

Voor 2019 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:
Professionele bewindvoerder beloning: € 1132.00 per jaar | €  94,33 per maand
idem inzake problematische schulden: € 1464.00 per jaar | € 122.00 per maand
Professioneel mentorschap: € 1132.00 per jaar | €  94,33 per maand

Aanvangswerkzaamheden: € 533.00 eenmalig
Beheer PGB: € 499.00 per jaar

Verhuizing/verkoop woning: € 333,00 eenmalig
Opmaken Eindafrekening: € 200.00 eenmalig

Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting

zorgen hulp rust