Kosten bewindvoering

De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en gepubliceerd in de Staatscourant.
 

Voor 2023 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:

Voor één persoon
Professionele bewindvoerder beloning: € 1.245,00 per jaar | €  103,75 per maand
idem inzake problematische schulden: € 1.611,00 per jaar | € 134,25 per maand

Aanvangswerkzaamheden: € 586,00 eenmalig

Opmaken Eindafrekening: € 220,00 eenmalig

Voor Meerperoons huishoudens
Professionele bewindvoerder beloning: € 1.493,00 per jaar | €  124,42 per maand
idem inzake problematische schulden: € 1.713,00 per jaar | € 142,75 per maand
idem inzake problematische schulden 2x : € 1.932,00 per jaar | € 161,00 per maand

Aanvangswerkzaamheden: € 703,00 eenmalig
Opmaken Eindafrekening: € 264,00 eenmalig

Persoons onafhankelijk

Beheer PGB: € 549,00 per jaar
Verhuizing/verkoop woning: € 366,00 eenmalig
Uurtarief € 73.20

Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting

zorgen hulp rust